BreadcrumbsПлан рада ђачког парламента

 

     Септембар

1. Формирање СКУПШТИНЕ Ђачког парламента

2. Формарање одбора и избор ПРЕДСЕДНИКА

3. Израда Плана рада Ђачког парламента

4. Организовање посета

5. План активности поводом Дечије недеље- мото Растемо као једно, бољи смо заједно

 

     Октобар

1. Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском животу.Вршњачко посредовање у решавању сукоба, помоћ другу са тешкоћама. Правила понашања

2Спортска недеља

3. Дечија недеља- Сусрет са председником општине

4. Организовање забавног живота у школи - Школска журка

5. Организовање посета- Сајам књига , Сајам науке , посета музејима

6. Сарадња са градском библиотеком „Радоје Домановић“, удружењем особа са инвалидитетом Велике Плане „Воља за животом“ (током године)

 

     Новембар

1. Обележавање Међународног дана толеранције

2. Контакт са неком школом из Општине и Канцеларијом за младе

3. Размена ученика

 

     Децембар

1. Обележавање Међународног дана борбе против СИДЕ

2. Хуманитарна акција - пакетићи за Нову годину (у сарадњи саЦрвеним крстом)

3. Организовање забавног живота у школи - Нова година

 

     Јануар

1. Организовање приредбе поводом прославе школске славе- Светог Саве

 

     Фебруар

1. Организовање забавног живота у школи- Дан заљубљених

2. Учешће Ђачког парламента у уређивању школског простора, сајта ...

3. Давање предлога и мишљења у вези са избором уџбеника

 

 

     Март

1. Давање предлога стручним органима школе о организацији наставе и унапређењу наставног процеса

2. Учешће Ђачкогпарламента у уређивању школског простора- зидне новине, пано, плакати, постери

3. Књижевне вечери- организовање Дана поезије

4. Контакт са Ђачким парламентом других школа иКанцеларијом за младе

5. Размена ученика

 

     Април

1. Организовање акције у циљу промоције „здравог живота“ (Дан здравља, Дан планете земље)

2. Разматрање предлога за унапређење сарадње ученика и наставника.Подршка ученицима. Критеријуми оцењивања

3. Припреме прославе дана Школе

4. Учешће на спортским такмичањима, Организовање турнира у разним спортским активностима

 

     Мај

1. Иницирање покретања нових секција из области које побуђујувећа интересовања ученика (Професионално информисање, Савремена примена информационих технологија, ...)

2. Продајна изложба ученичких радова

3Спортска такмичења и такмичење „Ја имам таленат“, поводом прославе Дана школе

4. Додела награда најбољим ученицима и предлог за ученика генерације

5. Давање предлога и мишљења у вези са слободним и ваннаставним активностима за наредну школску годину

6. Давање предлога о екскурзијама и излетима активностима за наредну школску годину

 

 

     Јун

1. Свечани програм за ученике генерације

2Анализа рада Ђачког парламента на крају школске године и израда плана рада за наредну школску годину


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)