BreadcrumbsПрофесионална орјентација

     

      Овај пројекат је намењен пре свега ученицима 7. и 8. разреда, као и њиховим родитељима, у циљу пружања помоћи при доношењу одлуке о даљем школовању, односно избору будуће професије. Овај пројекат је у нашој школи заживео током прошле школске године (2011/2012.)

      Пројекат се базира на петофазном моделу структуре тока процеса избора занимања. Прва фаза у избору занимања јесте самоспознаја. Односи се на препознавање сопствених капацитета, спремности на постигнућа и склоности. У следећој фази- информације о занимањима, акценат је стављен на расположиве и нове информације које треба развити о занимањима, припремити на структурисан начин, тако да се омогући информисано одлучивање о избору занимања. Трећа фаза могућности школовањадаје неопходне информације о различитим школским смеровима и каријера која води до остварења жељеног занимања. Наредна фаза јесу сусрети са светом занимања: путем постављања питања представницима занимања, стручне праксе у предузећима („испробавање“) и испитивања у предузећима, жељено занимање се подвргава тесту реалности. Коначно, последња фаза и крајњи исход процеса избора занимања јесте одлука о избору занимања.

      Чланице Тима за професионалну оријентацију присуствовале су семинарима- обукама за реализацију програма професионалне оријентације са ученицима, 24, 25 и 26. II, као и 26. III 2012. у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву. Успостављена је сарадња са члановима ПО Тимова осталих школа које учествују у пројекту. Сви чланови тимова прошли су кроз радионице које ће бити реализоване у школама са ученицима 7. или 8. разреда до краја школске године. 

Учешће у радионицама помоћи ће ученицима:

 • да открију, истраже и преиспитају сопствене жеље, интересовања и склоности;
 • да уоче таленте и способности;
 • да се упознају са профилима захтева за стручне послове и школовање;
 • да у складу са сопственим интересовањем стекну детаљније увиде у одабране могућности школовања и занимања;
 • да препознају актуелне форме, као и променљивост рада и занимања;
 • да се упознају са светом рада и занимања са културних, економских, социјалних и еколошких становишта;
 • да препознају утицаје нових технологија на различите области струке и живота;
 • да размисле о димензијама здравља као фактору у раду и струци;
 • да помоћу реалних сусрета стекну увиде у свет рада и занимања;
 • да буду у стању да окарактеришу разноврсне могућности школовања са њиховим специфичним захтевима и завршним квалификацијама;
 • да буду у стању да изграде личну стратегију за споствено планирање каријере и живота;
 • да буду у стању да упореде профил личности са профилом захтева за пут школовања и каријере и да га провере у погледу одлуке.

      Претходне школске године у радионичарски рад били су укључени ученици седмог разреда из Великог Орашја (18 ученика. Реализација пројекта почела је у марту 2012. године, тако да није било могуће завршити све планиране радионице до краја школске 2011/ 2012. године.  Одржано је 16 радионица, од планираних 24.  Поводом Дана девојчица, 26. IV 2012. године, 6 ученица седмог разреда, координатор пројекта Гордана Радовановић и стручни сарадници обишле су модну кућу „Луна“ у Пожаревцу, где су ученице имале прилику да поразговарају са директорком предузећа,  упознају се са пословима и начином производње.

      Девојчице  су посебно биле заинтересоване за животну причу  директорке именоване модне куће  која се односи на избор њеног будућег занимања. Девојчицама је та прича пуно значила ,улила им је самопоуздање да и саме лакше одлуче о будућем занимањеу и да верују у себе  и своје снове.

       У школској 2012/2013. години учесници радионица намењених професионалној оријентацији ученика су ученици VII₁ одељења матичне школе и ученици VIII₃ одељења школе у Старом Селу. Радионице се одржавају средом после часова, а водитељи радионица су одељењске старешине Славица Барјактаровић (VII₁) и Мирјана Стојадиновић (VIII₃), педагог Мирјана Живковић и психолог Милица Милорадовић.

 


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)