BreadcrumbsУправа школе

 


 

Александар Скачков, директор

 

Славица Барјактаревић, помоћница директора

 

Антић Анто, помоћник директора

 

Слађана Радисављевић, секретар школе

 

Миланка Ранковић, шеф рачуноводства

 

Снежана Првуловић, административни радник

 

Весна Пауновић, благајник


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)